Certificati Yeastar

Attestato Yeastar di Partner:

  • anno 2023 n. 2023279780 Scarica (<1Mb)
  • anno 2022 n. 2023278114 Scarica (<1Mb)
  • anno 2021 n. 2023487972 Scarica (<1Mb)
  • anno 2020 n. 2023899172 Scarica (<1Mb)
  • anno 2019 n. 2019824232 Scarica (<1Mb)
  • anno 2018 n. 2018911600 Scarica (<1Mb)
  • anno 2017 n. 2017313654 Scarica (<1Mb)

Attestato Yeastar di Tecnico Certificato:

  • anni 2023-2026 n. CT45230600555 Scarica (0,3Mb).
  • anni 2020-2023 n. CT45200601655 Scarica (2,4Mb).
  • anni 2017-2020 n. CT45170300555 Scarica (3,7Mb).

https://www.yeastar.com/academy/certification-verification/

Link per la verifica dei certificati Yeastar